splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

OFERTA CURRICULARĂ

  OFERTA CURRICULARĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE «GEORGE TOFAN» BILCA; an școlar 2019-2020

I.                  CICLUL  PRIMAR

ARIA   CURRICULARĂ/DISCIPLINA

Clasa

pregătitoare

Clasa  I

Clasa  a II-a

Clasa

a  III-a

Clasa  a IV-a

 

 

 

 

   I. Limbă și   comunicare

6

8

7

8

7

   1. Limba și   literatura română

5

7

6

6

5

   2. Limba modernă   1

1

1

1

2

2

   II.   Matematică și științe ale naturii

4

4

5

5

5

  1.   Matematică

3

3

4

4

4

     2.   Științe ale naturii

1

1

1

1

1

III. Om si societate

3

2

2

2

4

  1.   Educație   civică

 

1

1

      2.  Istorie

1

      3.  Geografie

1

      4.  Dezvoltare personală

2

1

1

      5. Religie

1

1

1

1

1

IV. Arte

2

2

3

2

2

      1.  Educație   plastică

 

1

1

1

      2.  Educație muzicală

2

2

2

1

1

   V. Educație fizică și sport

2

2

2

2

2

   VI. Tehnologii

1

2

1

1

1

       1. Abilități   practice

1

2

1

1

1

II.               CICLUL  GIMNAZIAL

ARIA   CURRICULARĂ/DISCIPLINA

Clasa 

a V-a

Clasa 

a VI-a

Clasa

a VII-a

Clasa

a VIII-a

   I. Limbă și   comunicare

8

8

9

9

   1. Limba și   literatura română

4

4

4

4

   2. Limba modernă   1

2

2

2

2

   3. Limba modernă   2

2

2

2

2

   4. Limba latină          1

1

   II.   Matematică și științe ale naturii

5

8

10

9

   1. Matematică

4

4

4

4

   2. Fizică

2

2

2

   3. Chimie

2

2

   4. Biologie

1

2

2

1

III. Om și societate

4

3

3

6

   1. Educație socială            1            1

1

1

   2. Istorie

2

1

1

2

   3. Geografie

1

1

1

2

   4. Religie

1

1

1

1

IV. Arte

2

2

2

1

   1. Educație plastică

1

1

1

0.5

   2. Educație   muzicală

1

1

1

0.5

   V. Educație fizică și sport

2

2

2

1

   VI. Tehnologii

1

1

1

1

   1. Educație   tehnologică

1

1

1

1

   VII. Cosiliere si orientare

1

1

1

1

        

  Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii. Astfel, în programele de opţional, există:

NR. CRT.

DENUMIREA OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTOR

1.

Sunt sportiv, sunt sănătos!

V A, VII A

Ursachi Ionel Vasile 

2.

Sunt sportiv, sunt sănătos!

V B, VI, VII B

Popescu Alexandru 

3.

Sinteze matematice

VIII A, VIII B

Mironescu Loredana