splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

OFERTA CURRICULARĂ

  OFERTA CURRICULARĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE «GEORGE TOFAN» BILCA; an școlar 2017-2018

 

I.                  CICLUL  PRIMAR

ARIA   CURRICULARĂ/DISCIPLINA

Clasa

pregătitoare

Clasa  I

Clasa  a II-a

Clasa

a  III-a

Clasa  a IV-a

 

 

 

 

   I. Limbă și   comunicare

6

8

7

8

7

   1. Limba și   literatura română

5

7

6

6

5

   2. Limba modernă   1

1

1

1

2

2

   II.   Matematică și științe ale naturii

4

4

5

5

5

  1.   Matematică

3

3

4

4

4

     2.   Științe ale naturii

1

1

1

1

1

III. Om si societate

3

2

2

2

4

  1.   Educație   civică

 

1

1

      2.  Istorie

1

      3.  Geografie

1

      4.  Dezvoltare personală

2

1

1

      5. Religie

1

1

1

1

1

IV. Arte

2

2

3

2

2

      1.  Educație   plastică

 

1

1

1

      2.  Educație muzicală

2

2

2

1

1

   V. Educație fizică și sport

2

2

2

2

2

   VI. Tehnologii

1

2

1

1

1

       1. Abilități   practice

1

2

1

1

1

 

 

II.               CICLUL  GIMNAZIAL

ARIA   CURRICULARĂ/DISCIPLINA

Clasa 

a V-a

Clasa 

a VI-a

Clasa

a VII-a

Clasa

a VIII-a

   I. Limbă și   comunicare

8

8

8

9

   1. Limba și   literatura română

4

4

4

4

   2. Limba modernă   1

2

2

2

2

   3. Limba modernă   2

2

2

2

2

   4. Limba latină

1

   II.   Matematică și științe ale naturii

5

8

10

9

   1. Matematică

4

4

4

4

   2. Fizică

2

2

2

   3. Chimie

2

2

   4. Biologie

1

2

2

1

III. Om și societate

4

3

3

6

   1. Educație socială            1            1

1

1

   2. Istorie

2

1

1

2

   3. Geografie

1

1

1

2

   4. Religie

1

1

1

1

IV. Arte

2

2

2

1

   1. Educație plastică

1

1

1

0.5

   2. Educație   muzicală

1

1

1

0.5

   V. Educație fizică și sport

2

2

2

1

   VI. Tehnologii

1

1

1

1

   1. Educație   tehnologică

1

1

1

1

   VII. Cosiliere si orientare

1

1

1

1

        

  Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, ore prestate de cadre didactice pregătite din punct de vedere profesional şi nu numai. Astfel, în programele de opţional, există:

A.     Școala Gimnazială «George Tofan»

NR. CRT.

DENUMIREA OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTOR

1.

În lumea poveștilor

Grupa mică

Ursulean Iulia

 

2.

Jocul culorilor

Grupa mare

Galan Maria Liliana

 

3.

Povești la gura   sobei

Pregătitoare

Sandu Ilie

 

4.

Traista cu   povești

I

Sandu Viorica

 

5.

Arta de a scrie   frumos

II A

Crasnean Elena

 

6.

Caligrafie

II B

Calancea Dorin   Ioan

 

7.

În lumea   poveștilor – teatru școlar

III

Cuciurean Otilia

8.

Prietenii naturii

IV

Motrescu Otilia

 

9.

Fantezie și culoare

V

Galan Maria Liliana

 

10.

Mănăstiri din România

VI

Savu Corneliu Pamfil Costică

11.

Sunt sportiv, sunt sănătos!

VII

Ursachi Ionel Vasile

 

12.

Sunt sportiv, sunt sănătos!

VIII A

Ursachi Ionel Vasile

 

13.

Sănătate prin mișcare

VIII B

Popescu Alexandru

 

 

B.     Școala Gimnazială nr.2

NR. CRT.

DENUMIREA OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTOR

1.

Lumea   poveștilor

Grupa   combinată

Teacă   Oltea

 

2.

Arta de a scrie frumos

II

Negru Elena

 

3.

Tainele bunelor maniere

III

Teacă Mihai

 

4.

Obiceiuri și tradiții populare

IV

Negru Elena

 

5.

Prietenul meu, calculatorul!

VI

Ionesi Traian

 

6.

Curiozități ale Terrei

VII

Negru Costică Ionel

 

7.

Sinteze matematice

VIII

Parasca Lavinia Maria

 

 

C.      Școala Primară

NR. CRT.

DENUMIREA OPȚIONALULUI

CLASA

PROPUNĂTOR

1.

Pe   tărâmul poveștilor

Grupa   combinată

Rusu   Livia

 

2.

În lumea poveștilor

CP

Caba Corina Georgeta

 

3.

Literatura dezvăluită copiilor

III

Caba Corina Georgeta

 

4.

ABC-ul circulației

IV

Puha Elisaveta Mirela