splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE «GEORGE TOFAN» BILCA; an școlar 2019-2020

CULOARE, FRUMOS ȘI MODERN PENTRU O ȘCOALĂ DE CALITATE!

Şcoala Bilca – Centenarul Marii Uniri

Școala noastră dragă

 15380647_2036069703286078_4425461925057203022_n  26047029_2260598097499903_804343527681301085_n1

2

3

Definirea ofertei educaţionale = propunerea făcută de către o instituţie de învăţământ unor persoane sau instituții interesate de prestarea activităţii educaţionale; actul prin care se face această propunere.

 

DEVIZA ŞCOLII:

„Fiecare copil pe care-l instruim, este un om pe care-l câştigăm!”

 

VIZIUNEA ȘCOLII:

             O şcoală deschisă spre nou, ce vine permanent în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor educaţionale ale comunităţii, aplecată spre dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice în cursuri, proiecte şi parteneriate educaţionale.

 

MISIUNEA ȘCOLII:

            Şcoala Gimnazială “George Tofan” îşi propune deschiderea pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație, promovând calitățile lor, în vederea formării unei personalități autonome și creative, satisfacând nevoia fiecarui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face față cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură.

           Instituția noastră oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea deprinderile și capacităților necesare continuării studiilor în domeniile de care comunitatea are nevoie.

PUNCTE TARI:

– existența unui complex educațional nou, modern și la standarde europene datorită investițiile derulate în ultimii 5 ani;

colectivul de cadre didactice este de calitate, stabil și foarte bine închegat; toate cadrele didactice sunt titulare;

relațiile excelente între autoritățile locale;

–  diversitatea ofertei educaţionale;

– pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de intregul material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare);

–  punctualitatea, seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice;

 – existenţa unei reţele vaste de calculatoare; 

–  baza materială corespunzătoare la aproape toate structurile;

–  material didactic adecvat, programe, manuale alternative, caiete speciale, culegeri, dicţionare, etc;

–  implicarea  părinţilor şi a elevilor pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;

existența Asociației de Părinți a Școlii;

–  cadre didactice iniţiate în operarea pe calculator;

–  spectacole şi activităţi extrașcolare diversificare;

–  excursii şi drumeţii;

– întalniri cu diverşi reprezentanţi ai comunităţii locale: primar şi consilieri locali, poliţie, dispensar, Biserică, agenţi economici;

–  efectuarea orelor de pregătire suplimentară pentru clasele a VIII-a;

–  participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;

–  obtinerea unor rezultate bune la Evaluarea Naţională;

–  atragerea de resurse financiare din partea unor sponsori.

 

OPORTUNITĂȚI:

– relaţia excelentă şi sprijinul Primăriei şi a Consiliului local în dezvoltarea şcolii;

–  organizarea unor întâlniri comune cu părinții, elevii și  profesorii;

–  implicarea conducerii şcolii, a cadrelor didactice, în realizarea unor parteneriate cu diverse şcoli din judeţ şi din ţară;

– colectiv tânăr şi dinamic, relaţii colegiale apropiate şi de colaborarere, transparenţă în comunicare, eliminarea comportamentelor agresive ale conducerii şcolii şi a cadrelor didactice cu elevii;

 

ŢINTE STRATEGICE:

 -atingerea standardelor educaţionale de către elevi;

-formarea continuă a calităţii resurselor umane;

-finalizarea localului nou și modern al școlii din centru;

-păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare;

-dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare. 

              

OPŢIUNILE STRATEGICE:

●  planificare, coordonare şi control eficace al operaţiunilor;

●  standarde de calitate şi performanţe clare;

●  comunicare, consultare şi feed-back deschis şi liber;

●  lucru în echipă, coordonarea şi cooperarea grupurilor de lucru;

●  rezolvarea rapidă a conflictelor şi nemulţumirilor;

●  recunoaşterea, recompensarea justă a realizărilor;

      ●  instaurarea unei discipline conştiente în rândul elevilor;       

      ●  eliminarea eşecului şcolar la evaluările naţionale;

      ●  instaurarea unui climat destins prin schimbarea viziunii manageriale;

      ●  achiziţionarea unor softuri educaţionale;

●  dezvoltarea în cadrul CDŞ-ului a unor opţionale agreate de elevi şi părinţi.

 

CONSTRUCȚIIILE

Şcoala cuprinde:

 • Complexul educațional central format din clădirea Școlii Gimnaziale (2016), clădirea Grădiniței (2013) și  Sala de sport (2008);
 • 2 corpuri -Școala veche și Școala nouă (în conservare)- ale Școlii Primare nr.1, în partea de est a localității;
 • Clădirea Școlii Primare nr.2, în partea de vest a localității.

Utilităţi:

 • centrale termice pe peleți la Centru și la cele 2 corpuri ale Școlii Primare nr.1; sobe la Școala Primară nr.2;
 • racord la sistemul de canalizare;
 • apă rece şi caldă curente;
 • telefon, fax.

TOATE CLĂDIRILE AU AUTORIZAȚII SANITARE ȘI I.S.U. DE FUNCȚIONARE.

Baza materială:

●  săli de clasă: 13

●  cabinete: 5 (limba română, limbi moderne, biologie, fizică-chimie, istorie-geografie)

 • laboratoare de informatică: 3, cu 40 calculatoare

●  o bibliotecă (cu circa 7000 volume);

●  o sală de sport modernă;

 •  1 teren fotbal;
 •  1 teren sportiv multifuncțional la standarde europene;
 • sistem audio pe holuri;

●  grupuri sanitare: 5

 

Dotarea cu tehnică de calcul şi de comunicaţii:

●  numărul total de calculatoare: 50

●  numărul de calculatoare utilizate de catre elevi: 40

●  numărul de calculatoare utilizate numai de către profesori: 7

●  numărul de calculatoare utilizate în scop administrativ: 3

●  numărul de calculatoare conectate la INTERNET: 50

●  numărul de videoproiectoare: 6

●  numărul de scanere: 3

●  numărul de imprimante: 7

●  linii de telefon/fax: 1

●  linii de telefon: 2

 •  camere de supraveghere: 14


Mai mult decât atât, ne-am străduit să înfumusețăm cât mai mult sălile de clasă, cabinetele, sala de sport, şi nu în ultimul rând să oferim un plus de siguranţă elevilor noştri.
Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această şcoală sunt tinere, calificate şi titulare, pasionate pentru munca pe care o prestează, dăruiţe şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice face şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă. CULOARE, FRUMOS ȘI MODERN PENTRU O ȘCOALĂ DE CALITATE!

18555838_2133052940254420_2558574578969528054_n 18486238_2133053023587745_1846542801601498866_n

18527756_2133053043587743_4209021556528703556_n 18528036_2133053140254400_6318768796014499623_n

18527892_2133052903587757_8251916272765815422_n 18519595_2133052893587758_5505740393686525729_n

18622528_2133053360254378_3134348915500706254_n 18619979_2133053250254389_329181521748707391_n

18527630_2133053293587718_298803551119348212_n 18527602_2133053176921063_6369904875368188499_n

22090133_2214071792152534_2275036967220173490_n 26855519_2002221153359387_1708714824_n

22221764_2214073312152382_3590055346710044126_n 22154300_2214073338819046_2578260360761735587_n

5

6